Ventilerende panlatten met en zonder kam

Beschrijving

Gedurende de verschillende jaargetijden ontstaat vaak condens aan de onderzijde van de dakpannen. Een goede ventilatie zorgt ervoor dat dit vocht weer verdwijnt.

Gebeurd dit niet, dan ontstaat na verloop van tijd een zeer vochtig milieu, wat uiteindelijk het dak-hout kan aantasten.

Ook kan er bij bepaalde dakpannen eerder algengroei op de bovenkant van de pannen ontstaan.Een goede toevoer van verse lucht ter plaatse van de dakvoet is van essentieel belang, hiervoor geldt de volgende stelregel: minimaal 200 cm² per strekkende meter.

Bij gegolfde dakpannen zal dit over het algemeen geen probleem zijn, maar bij platte dakpannen zal dit niet lukken. Door toepassing van een geventileerde panlat is de toevoer van verse lucht gewaarborgd.

In combinatie met een onderpanprofiel wordt een strakke en duurzame afwerking verkregen.

Toepassing van de zwarte venti-panlat zal het minst opvallen, ook bij rode dakpannen.

De elementen zonder kam worden over het algemeen toegepast voor vlakke pannen, de uitvoering met kam voor de gegolfde pannen. Afhankelijk van de detaillering, profilering aan de onderzijde van de pan en de positie van de venti-panlat kan het, i.v.m. de indringing van vogels etc. noodzakelijk zijn een extra vogelschroot aan te brengen.

Een tengelhoogte van minimaal 20 mm zorgt voor een goede ventilatiespouw tussen de pannen en het dakbeschot. Dit is met name van belang bij flauw hellende daken.

Voor de nok en hoekkepers dient men een ventilerend ondervorst systeem toe te passen.

Bij chaperon beëindiging dienen ventilatiepannen te worden ingedekt, of een chaperon ventilatie profiel te worden toegepast.

 

  • Werkende Lengte:             1000 mm
  • Profielhoogte:                    32mm
  • Materiaal:                           HDPE
  • Verpakking                        Met kam doos a 50 stuks
  • Verpakking                        Zonder kam doos a 100 stuks